image122

Transit bipartisyon ameliyatı sleeve gastrektomi (tüp mide) işlemine ek olarak duodenumdan (oniki parmak barsağı) devam eden barsak segmentinin ileum (ince barsakların son kısmı) segmentine, jejenum (ince barsakların orta kısmı) segmentinin ise midenin alt kısmıyla birleştirilmesidir. 


Böylelikle alınan gıdanın yaklaşık 1/3'ünün doğal yol olan duodenum içerisinden geçişi sağlanırken, alınan gıdanın yaklaşık 2/3'ü ise yapılan diğer anastomoz (geçiş) sayesinde ince barsakların son kısmından (ileum) geçer.