image116

Morbid obezite sayısız ek hastalıkla birliktelik gösterir ve metabolik bir hastalık olarak kabul edilir. Ciddi obez hastalarda görülen hastalıklar;


• Kalp hastalıkları (yüksek tansiyon, kalp krizine bağlı ani ölüm, derin venlerde kan pıhtısı oluşması, pulmoner hipertansiyon, sağ kalp yetmezliği, venöz ülserler)


• Akciğer hastalıkları (obstruktif uyku apnesi, astım, hipoventilasyon sendromu)


• Metabolik hastalıklar (metabolik sendrom, tip 2 diabet, hiperlipidemi, 

hiperkolesterolemi, yağlı karaciğer hastalığı)


• Gastrointestinal hastalıklar (gastroözefageal reflü, safra kesesi taşı)


• Kas-iskelet hastalıkları (dejeneratif eklem hastalığı, bel fıtığı, osteoartrit, karın duvar fıtıkları)


• Genitoüriner hastalıklar (stres inkontinans, diabet ve hipertansiyona ikincil böbrek yetmezliği)


• Jinekolojik hastalıklar (adet düzensizlikleri, infertilite)


• Dermatolojik hastalıklar (mantar enfeksiyonları, abse)


• Onkolojik hastalıklar (uterus kanseri, meme kanseri, kolon kanseri, böbrek kanseri, prostat kanseri)


• Psikiyatrik-nörolojik hastalıklar (depresyon, kendine güvensizlik, migren, baş ağrıları) ve sosyal problemler (işsizlik, sosyal ayrım, fiziksel istismar, seyahat güçlüğü)


Bu hastalıkların sıklığı obezitenin süre ve ciddiyeti ile daha da artmaktadır.