Tedavide ana hedef kan şeker düzeylerinin normal sınırlar içinde tutulmasıdır. Bu amaçla sağlıklı bir diyet, egzersiz ve kilo kaybı şarttır. Bunun yanında ilaç kullanımı gereklidir.  Hedef 3 aylık kan şekeri ortalamasının % 6.5’in altında tutulmasıdır (HbA1c < %6.5).


İlaç tedavisinde amaç kan şekeri düzeylerini düşürmektir. Bu amaçla oral anti-diyabetikler ya da insülin tedavisi kullanılabilir. Şişman ve şeker hastası olan kişilerde, kilo kaybı sonrası ilaçsız kan şekeri kontrolü sağlanıp sağlanamadığı ile ilgili çalışmalarda etkili kan şekeri kontrolünün az sayıda hastada sağlanabildiği görülmüştür. Bu açıdan bakıldığında şeker hastalığı tanı sonrası hayat boyu tedavi gerektiren bir hastalık olarak kabul edilmelidir.


Kan şekeri kontrolüne yönelik yapılan cerrahi tedavi ise doğru hasta seçimi sonrası tüm hastalarda daha düzenli kan şekeri kontrolü sağlar aynı zamanda hastaların büyük çoğunluğu şeker hastalığına yönelik kullandıkları ilaçları, insülin tedavisini, varsa tansiyon ve kolesterol ilaçlarını kesebilirler, ve yine varsa fazla kilolarını verebilirler. 


Cerrahi tedavi uygulanacak hastanın seçimi ve zamanlaması konusunda henüz fikir birliği oluşmamıştır. Hastalığın tanısı sonrası kısa zamanda yapılacak ameliyatın başarısı uzun süredir şeker hastalığı ile yaşayan hastalara göre daha yüksekken, bugün daha çok uzun süredir şeker hastası olan ve aldığı tedaviye rağmen düzenli kan şekeri kontrolü sağlayamayan hastalar ameliyat edilmektedir.


Ameliyatın etki mekanizmasına yönelik olarak geliştirilen teoriler ve yapılan bilimsel araştırmalar yeni ameliyat çeşitlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bunlardan bazılarında emilim yüzeyi azalmadan kan şekeri kontrolünün sağlanabilmesi zayıf şeker hastalarının da ameliyatına olanak sağlayarak metabolik cerrahi kavramının obezite cerrahisinden daha fazla ayrışmasını sağlamıştır.


Yine bu ameliyatlar yapılırken sıklıkla tanımlandıkları şekilleri ile değil, hastaya uygun modifikasyonlarla yapılmaktadır. 


Bugün metabolik cerrahi kavramı içinde kendine yer bulan Gastrik Bypass, Duodenal Switch, İleal İnterpozisyon yada Transit Bipartisyon gibi ameliyatlar hem değişik modifikasyonlara hem de bazı avantaj ve dezavantajlara sahiptirler. 


Uygun ameliyatın doğru hasta ile buluşturulması başarıyı artırmakta, dezavantajları azaltmakta ve ameliyat sonrası konforu artırmaktadır.

image138