image106

  

Ülkemizde görülme sıklığı erkeklerde % 20.5, kadınlarda ise % 41.0 ve genel toplamda

% 30’un üzerindedir ve giderek artmaktadır. 


Toplamda fazla kilolu olanlar % 34.6 ve fazla kilolu ve şişman olanlar % 64.9 olarak bulunmuştur.