image142

Endoskopik Ultrasonografi (EUS) endoskop ile ultrasonografinin birleştirilmiş olduğu bir cihazla yapılan ve göğüs boşluğu ve karın içi organların yakından görüntülenmesini, komşu yapıların incelenmesini sağlayan gelişmiş bir inceleme yöntemidir. 


Bu yöntem ile sindirim sisteminin iç katmanı (mukoza), normal endoskopi ile görüntülenemeyen dış katmanlar (submukoza ve seroza), çevre doku (lenf nodları) ve organlarda incelenebilmektedir.  

EUS  pankreas kanserlerinin değerlendirilmesinde, lenf nodlarının biopsi ile örneklemesinde, safra kesesi ve safra yollarının kanser ve taş gibi diğer patolojiler açısından değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır.

SSS’leri görüntüleyin

Bunun yanı sıra kalın barsağın son kısmının değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır (rektum ve anüs). 


Temel kullanım alanı ise bu bölge kanserlerinin evrelemesidir (tümörün duvar tutulum kalınlığı, lenf nodlarının durumu, tümörün çevre organlarla ilişkisi gibi).


 Aynı zamanda görülen lenf nodlarından biopsi ile örnek alınmasını da sağlar. Yine büyük abdesti tutmayı sağlayan anal sfinkterin devamlılığının gösterilmesini de kolaylaştırır.


Üst gastro-intestinal sistemde yapılacak işlem öncesinde hastanın 6-8 saat aç kalması ve su içmemiş olması yeterlidir. İşlem öncesinde bulantı-öğürme refleksini azaltmak amacıyla hastanın boğazına lokal uyuşturucu sprey sıkılır. 


İşlemin sedasyon altında yapılması tercih edilir. Bu amaçla diazem/midazolam veya propofol kullanılabilir. Alt gastrointestinal sistem incelemeleri içinse işlem öncesinde yeterli görüntülemenin sağlanabilmesi amacıyla barsak temizliği yapılmalıdır.

image143