Komplikasyon gelişmemiş hafif semptomu olan hastalarda  mide asidini baskılayan ilaçlarla 12 haftaya kadar sürebilen tedavi tüm belirtilerin gerilemesini sağlar. 


Mide boşaltıcı ilaçlar tedaviye katkı sağlayabilir. Hastalar tedavi süreci ve sonrasında yüksek yastıkla yatmalı, sıkı giyinmemeli, az ve sık yemeli, yatmadan önce yemek yememeli, alkol – kahve – çikolata – naneli yiyeceklerden uzak durmalıdır.

  

İlaç tedavisine yanıt alınamayışı veya tedavinin kesilmesi sonrasında belirtilerin tekrarı durumunda ameliyat önerilir.


Aynı zamanda reflü cerrahisi uzun süreli ilaç tedavisi almak istemeyen genç hastalar, yapısal alt özofagus sfinkter defekti olan hastalar ve Barrett özofagusu gibi komplikasyon gelişmiş olan hastalar içinde uygun seçenektir.

Ciddi reflünün cerrahi tedavisinde altın standart Nissen fundoplikasyondur. En sık uygulanan anti-reflü prosedürüdür. Bu cerrahi yaklaşımda midenin üst kısmı serbestlenerek özofagusun alt kısmına sarılır, böylelikle sfinkter mekanizma güçlendirilerek mide asidinin reflüsü engellenir. 


İşlem laparoskopik olarak uygulanır. Ancak özofageal motilitesi yetersiz olan hastalarda parsiyel fundoplikasyon teknikleri (Toupet, Dor-Wilson, Belsey-Mark IV gibi) tercih edilebilir. Tüm teknikler laparoskopik olarak uygulanır.


Laparoskopik anti-reflü cerrahisi sonrası tipik reflü semptomları hastaların % 90’ından fazlasında kalıcı olarak düzelir. İşlem laparoskopik olarak uygulandığından dolayı normal hayata geri dönüş oldukça hızlıdır.

image90