image136

Tiroid bezi boynun ön kısmında nefes borusunun her iki tarafına yerleşmiş bir doku olup, tiroid hormonlarının üretimini sağlar. 


Tiroid hormonları fetal beyin gelişimi ve iskelet maturasyonu için gereklidir. Erişkinlerde ise vücudun metabolik hızının ayarlanması için elzemdir. Tiroid hormonlarının üretimi hipofiz ve hipotalamus bezlerinden salgılanan hormonlarla kontrol edilir.

Tiroid kanseri için risk faktörleri iyonize radyasyona maruz kalma (boyun bölgesine başka bir sebeple ışın tedavisi almak yada radyasyon kazası gibi), ailede tiroid kanser öyküsü, genetik (MEN-2) ve kadın cinsiyettir.


Tiroid kanserleri diferansiye kanserler (papiller kanser (% 80), foliküler kanser (% 10)), indiferansiye kanserler (medüller kanser (% 5), anaplastik kanser (% 1)) ve diğerleri (lenfoma, sarkoma, metastaz) olarak 3 gruba ayrılabilir. Tanı ve tedavi yaklaşımı benzer olsa da farklılıklar da mevcuttur.

Tiroid kanseri belirtileri boyun tiroid bölgesinde kitle (tiroidde nodül), boyunda büyümüş lenf nodu ve ileri evrelerde tutuluma bağlı ses değişiklikleri, yutma ve nefes almada güçlüktür. Tiroid hormon seviyeleri genellikle normaldir.


Tiroid bezinde fizik muayene ile nodül tespit edildiğinde ultrasonografi ile değerlendirme yapılmalı, tiroid hormon seviyeleri değerlendirilmelidir. Nodülün varlığı gösterildikten sonra ise ince iğne aspirasyon biopsisi ile doku tanısı ile değerlendirme yapılmalıdır.


 Yine tiroid nodüllerinin değerlendirilmesi amacıyla tiroid sintigrafisi yapılabilir. Büyük ve fikse tümörlerde bilgisayarlı tomografi ve MR ile inceleme gerekebilir.

image137
image138

Tiroid kanserlerinin temel tedavisi cerrahi olup cerrahide tiroidektomi ile beraber gerekirse lenf nodları çıkarılmalıdır. Cerrahi tedavi sonrasında ise tümörün tipine göre radyoaktif iyot tedavisi (papiller ve kısmen foliküler kanserlerde) düzenlenebilir. Radyoterapi ise sıklıkla çıkarılamayan tümörlerde veya kemik metastazlarına uygulanır.Tiroid kanserlerinde sağkalım kanserin tipine ve evresine bağlı olup sağ kalım oldukça yüksektir. İyi huylu nodüllerde radyofrekans tedavisi giderek geniş bir kullanım bulmakta ve hastaları cerrahi tedaviden korumaktadır.