image134

Obezitenin başarılı tedavisinde en önemli faktör uzun dönemli kilo kaybının sağlanması ve bunun devamlılığıdır. Yeme alışkanlıklarının değiştirilmesi, düşük kalorili beslenme ve daha aktif bir hayat ile kilo kaybı sağlansa da kaybedilen kilonun geri alınmaması ve ideal kiloda yaşama devam edebilme oldukça zordur.


 Bu yaklaşımla uzun vadede kaybedilen kilonun korunma oranı % 2 ile % 3 arasında değişmektedir.

Obezite tedavisinde kullanılan ilaçların sağlık yönünden güvenilir olması, obeziteye uygun bir etki göstermesi, kısa ve uzun dönemde önemli yan etkisinin olmaması ve bağımlılık yapmaması gereklidir. Bu yönden bakıldığında obezite tedavisi için ideal bir ilaç henüz yoktur.

 

Kalıcı bir kilo verme durumu en başarılı olarak obezite cerrahisi ile sağlanır. Uzun dönemli bilimsel araştırmalar obezite cerrahisi sonrası anlamlı olarak kilo kaybının gerçekleştiğini, eşlik eden diğer hastalıkların belirgin olarak düzeldiğini ve yaşam süresinin belirgin olarak uzadığını göstermektedir.

Obezite cerrahisinde hasta seçimi çok önemlidir. 


Cerrahi tedavi diyet ve egzersizle kalıcı kilo kaybı sağlanamayan hastalarda en uygun seçenektir. Obezite ile ilişkili hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi, uyku apnesi gibi sağlık problemi olan hastalara vücut kitle indeksi 35’in üzerinde, ek sağlık problemi olmayan hastalarda vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde ameliyat önerilmektedir.  

image135

Tüm aday hastalar psikiatrik olarak stabil olmalı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olmamalı, operasyon ve sonuçları hakkında bilgilenmiş ve anlamış olmalıdır. Obezite cerrahisi işlemleri bariatrik cerrahi olarak sınıflandırılır.
Bariatrik cerrahi ise kendi içerisinde;

  1. Alım kısıtlayıcı (restriktif; laparoskopik gastrik bant uygulaması, sleeve gastrektomi), 
  2. Emilim kısıtlayıcı (malabsorbtif; biliopankreatik diversiyon, duedenal switch) 
  3. Kombine işlemler (Roux-en-Y Gastrik Bypass) 


olarak 3’e ayrılır. Obezite cerrahisi için uygun kabul edilen hastalar operasyon öncesinde dikkatle hazırlanmalı ve değerlendirmeler yapılmalıdır. Bu değerlendirmeler akciğer, kalp, karaciğer, böbrek ve diğer sistemik hazırlıkları içermeli, kan ve görüntüleme testleri yapılmalıdır. Endoskopik inceleme bu iş için özelleşmiş tüm merkezlerde rutin olmasa da biz rutin olarak yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.


Tüm obezite cerrahisi girişimleri hastaya ait özel bir sebep yoksa laparoskopik olarak yapılmaktadır. Laparoskopik cerrahi girişimler için, laparoskopik obezite cerrahisi konusunda uzmanlaşmış deneyimli bir cerrahi ekip, deneyimli anestezist, donanımlı hastane ve son teknoloji cihaz ve ekipman gereklidir. 


Laparoskopik operasyonların en önemli katkısı hastaya olmaktadır. Bunlar erken taburculuk, daha az ağrı, normal hayata daha hızlı adaptasyon ve dönüş, daha az enfeksiyon ve cerrahi komplikasyonlardır. 

image136

Laparoskopik obezite cerrahisi, ameliyat öncesi değerlendirmeler sonrası hasta için uygun cerrahi tipinin seçilerek hastanın da onay ve bilgilendirilmesi sonrası uygulanır. Operasyon sonrası hastanın hastanede yatış süreci ortalama 3-5 gündür. Hasta bu süreçte operasyondan sonra aynı gün ayağa kalkmakta ve gezebilmekte, 3 ila 4. günde ağızdan beslenmeye başlamakta ve ertesi gün taburcu edilmektedir.


Beslenme rejimi ameliyat sonrası giderek koyulaşmakta ve ortalama 45 gün sonra hastalar tamamen normal beslenmeye geçebilmektedir. Bu süreçte ve sonrasında hastalar nasıl ve hangi gıdalarla beslenmeleri konusunda bilgilendirilmekte, cerrahi ekip tarafından kilo verimi ve hastanın uyumu konusunda sıkı bir şekilde takip edilmektedir.Cerrahinin tecrübeli ekipçe gerçekleştirilmesi ve son teknoloji ameliyat malzemelerinin kullanımı hasta ve hekim açısından oldukça önemlidir. Yine ameliyat sonrası tedavi ve takip sürecinin cerrahi ekip tarafından yönetimi ve yönlendirilmesi, obezite tedavisi ve sonraki sürecin gözlenerek gerekli müdahale ve yönlendirmelerin yapılması açısından ciddi katkı sağlar.Laparoskopik obezite cerrahisi uygulanan hastalar ameliyat sonrasında da beslenme rejimlerine uyum ve olası sorunlar açısından dikkatle takip edilmekte, gerekli vitamin ve mineral desteği verilmekte, hastanın kilo kaybına uyumu ve adaptasyonu izlenmektedir. Hastalar belirli aralıklarla uygun tahlillerle kontrol edilmekte ve gerekli destek verilmektedir.

image137