image88

Gastroskopi (özofago-gastro-duedenoskopi, Üst GİS Endoskopi, Panendoskopi) gastrointestinal sistem üst kısmının görüntülenebilmesini sağlayan tanısal bir endoskopik işlemdir. 


İşlem; ucunda optik bir kamera ve ışık kaynağı olan, ince ve kıvrılabilen fiber optik elektronik bir aletle yapılır ve yemek borusu, mide ve ince barsakların başlangıç kısmı (duodenum) ekranda görüntülenir. 


Hastalıkların görüntülenmesi ile beraber doku örneklemesi yapılabilir, aynı zamanda mukozal rezeksiyon, endoskopik cerrahi girişimler ve darlıklarda stent yerleştirilmesine imkan sağlar.

Gastroskopi;  karın üst bölümünde ağrı, midede yanma, hazımsızlık, bulantı-kusma, yutma güçlüğü, kusma ile kan gelmesi gibi şikayetleri olan hastalarda ilk akla gelen tanı yöntemidir. 


Gastroskop içerisinden özel bir tel geçirilerek biopsi ile parça alınabilir, aynı zamanda gastrit ve ülsere yol açtığı bilinen Helicobacter Pylori adlı bakterinin tanısı konabilir. 


Yemek borusu, mide veya duodenum kanamalarında kanama odağına girişimlerde bulunarak kanamalar durdurulabilir.

Gastroskopinin tanısal amaçlı kullanıldığı durumlar açıklanamayan kansızlık (anemi), üst gastrointestinal sistem kanamaları, devam eden mide ağrı, yanma ve şişkinlik (dispepsi), asit reflüsüne bağlı göğüs ağrısı, sürekli bulantı veya kusma, ağrılı yutma (disfaji) ve inflamatuvar barsak hastalıklarıdır.  

Takip amaçlı kullanım alanları Barrett özofagus, mide veya duodenal ülserler ve geçirilmiş mide cerrahileri sonrasıdır. Tedavi amaçlı kullanım alanları özefagus varisleri (bant/skleroterapi), enjeksiyonlar (epinefrin), yabancı cisimlerin çıkarılması, büyük doku parçalarının çıkarılması (polipler, endoskopik mukozal rezeksiyonlar), darlık veya akalazyanın dilatasyonu veya stentlenmesi ve pankreatik psödokistlerin endoskopik drenajıdır. Yine obezitede mide balonunun yerleştirilmesi amacıyla kullanılır.


Gastroskopi işlemi öncesinde kişinin 6-8 saat aç kalması ve su içmemiş olması yeterlidir. İşlem öncesinde bulantı-öğürme refleksini azaltmak amacıyla hastanın boğazına lokal uyuşturucu sprey sıkılır. 


Yine işlemin sedasyon altında yapılması gerekirse sakinleştirme amacıyla diazem/midazolam veya propofol v.b.kullanılabilir. 


Bu işlemler sonrasında hasta sol yanına yatırılır ve gastroskopi işlemi uygulanır. İşlem ortalama 3-10 dakika sürmektedir ve tüm işlem boyunca hastanın tansiyon, nabız ve solunumu monitör aracılığıyla takip edilir. 


 İşlem sonrasında ise hasta 15-30 dakika dinlendirilir, gıda alımı 1 saat sonra başlayabilir. İşlem sonrasında ise işlem sırasında hava verilmesi nedeniyle geğirme ihtiyacı, yine boğazda hafif yanma ve takılma hissedilebilir. 


Sedasyon yapılmış hastaların 2-4 saat dikkat gerektiren işleri yapması uygun değildir (araba kullanmak gibi).image89