Kan şekeri yüksekliğinin belirtileri susuzluk hissinde artma ve çok su içme (polidipsi), sık idrara çıkma (poliüri), açlık hissinde artış ve kilo kaybıdır. Diğer belirtiler görme bozuklukları, kaşıntı, el ve ayaklarda his kaybı ve yanma hissi, tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar, halsizlik ve yorgunluktur.


Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) şeker hastalığı için tanı kriteri; belirtileri olan hastalarda yüksek kan şekeri düzeyi veya belirtileri olmayan hastalarda açlık kan şekeri düzeyinin 126 mg/dl üzerinde olması ya da glukoz tolerans testinde 2. saat ölçümünün 200 mg/dl üzerinde olmasıdır. 


Tipik belirtileri olan hastalarda rastgele kan şekeri düzeyinin 200 mg/dl üzerinde olması veya glikolize hemoglobin düzeyinin % 6.5’in üzerinde olması bir diğer tanı koyma metodudur.

image127