Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GER) mide içeriğinin yemek borusuna (özofagus) geri kaçışına bağlı olarak ortaya çıkan ve yemek borusunda mukozal hasara neden olan kronik bir hastalıktır. Reflü alt özofagus sfinkterindeki gevşeme bozukluklarına veya hiatal herniye (mide fıtığı) bağlı olarak görülebilir.


GER’yü kolaylaştıran durumlar;


• Hiatal herni (mide fıtığı)

• Obezite

• Zollinger-Ellison sendromu

• Steroid kullanımı

• Yüksek kan kalsiyum düzeyleri

• Özofagus hareketlerini etkileyen hastalıklar (skleroderma, sistemik skleroz gibi)image85
image86

Hastalığın tipik belirtileri kalp yanması gibi hissedilen göğüs kemiği arkasında yanma veya ağrı, yenilen içeriğin ağza doğru geri gelmesi, yutma güçlüğü, öksürük, ses değişiklikleri ve astımdır. Bazı hastalarda mide içeriği akciğere kaçabilir. 


Göğüs ağrısı kalp seviyesinde görülür ve mide seviyesinden başlayarak yukarı çıkar ve bazı yiyeceklerle görülme sıklığı daha fazladır. 


  

Tedavi edilmemesi durumunda özofajit (iltihap), özofagusta striktür (darlık), Barret özofagus (özofagus epitelinin mide asidi ve safra reflüsü sonucunda meydana gelen hasar sonrası kolumnar epitelle yer değiştirmesi), akciğer aspirasyonu ve buna bağlı pulmoner fibrozis gelişmektedir. 


Uzayan hastalık yemek borusu kanseri gelişimi ile sonuçlanabilir.