image130

Metabolik sendrom, insülin direnciyle başlayan abdominal (santral) obezite, glukoz intoleransı veya diabetes mellitus, kan yağlarında bozulma, yüksek tansiyon (hipertansiyon)  ve kalp-damar hastalıkları gibi sistemik bozuklukların birbirine eklendiği ölümcül bir endokrin bozukluktur. 


Ortalama görülme sıklığı yaklaşık %30 olup yaşla birlikte artar. Kadınlarda daha sık olup %40’ın üzerine çıkmaktadır. Ortaya çıkmasında genetik bir yatkınlık olmasına rağmen kent hayatının getirdiği sedanter yaşam ve yüksek kalorili beslenme sendromun seyrini şiddetlendirmektedir.  En çok etkilenen grup, masa başında hareketsiz ortamlarda ve yoğun stres altında çalışan kişilerdir.


İnsülin direnci endojen veya ekzojen insüline karşı biyolojik yanıtsızlıktır. Genetik faktörler, hareketsiz yaşam, obezite ve ileri yaş insülin direncine neden olur.   


Sağlıklı popülasyonda % 25, bozulmuş glukoz toleransında % 60 ve tip 2 diyabet hastalarında  % 60-75 oranında insülin direnci görülür.  Bu hastalarda kan şekerini normal tutabilmek için sıklıkla insülin düzeyleri yükselir.

Metabolik sendrom için farklı tanı kriterleri tanımlanmakla beraber kabaca aşağıdaki 

5 medikal durumdan en az üçünün birlikteliğine verilen isimdir.


 • Abdominal (santral) obezite
   
 • Yüksek kan basıncı  (hipertansiyon)
   
 • Yüksek açlık kan şekeri veya bozulmuş glukoz toleransı
   
 • Yüksek kan trigliserid düzeyi
   
 • Yüksek dansite lipoprotein düzeylerinin (HDL) düşüklüğü
   

image131
image132

Kalp damar hastalıkları ve şeker hastalığı gelişimi için yüksek risk taşır. Bu hastalarda uyku apnesi, karaciğer yağlanması ve polikistik over sendromu sık görülür. Kalp krizi ve inme (felç) riski artmıştır. Yine başka bir sebebe bağlanamayan yüksek tansiyonun (Esansiyel hipertansiyon) altında genellikle insülin direnci bulunmaktadır.


Metabolik sendrom hastalarında vücutta iltihabi süreçte artmıştır (subklinik inflamasyon).  C-reaktif protein (CRP) düzeyleri artmış olarak saptanır ve bu artış kalp damar hastalıklarına yakalanma riski ile korelasyon gösterir. Bunun yanında, metabolik sendromun klinik belirtileri ortaya çıkmadan önceki dönemlerde endotel (kan damarları iç tabakası) disfonksiyonunda geliştiği gösterilmiştir.


Endotel, normalde damarların gevşemesine yol açan (vazodilatasyon) nitrik oksit ve kasılmasına (vazokonstriksiyon) yol açan anjiyotensin II adlı maddeleri salgılayan aktif bir organdır. Bu dengenin bozulmasına endotel disfonksiyonu denmektedir.

CERRAHİ


Metabolik sendroun cerrahi tedavisinde uygulanan yöntemler yalnızca şeker hastalığı için kullanılanlara benzerdir. Her ameliyat farklı avantaj ve dezavantajlara sahiptir. 


 Bu yüzden doğru ameliyat tipi ile doğru hastayı buluşturmak hem başarıyı hem de ameliyat sonrası konforu artırır.   

image133